Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Για πρώτη φορά ιδρύεται Περιστύλιο της Βασιλικής Αψίδας στο Μικτό Τεκτονισμό στην Ελλάδα
Την Παρασκευή  1 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε από την Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος ΟΡΦΕΥΣ  και υπό την αιγίδα του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος ΔΕΛΦΟΙ  εγκατάσταση Περιστυλίου της τάξεως της Βασιλικής Αψίδας  υπό το διακριτικό όνομα ΚΟΛΧΙΣ.

Είναι η πρώτη φορά που ιδρύεται Περιστύλιο της Βασιλικής Αψίδας στο Μικτό Τεκτονισμό στην Ελλάδα .

(Σημ: Η πρώτη αναφορά σε σύγχρονα γραπτά για την Ιερά Βασιλική Αψίδα βρίσκεται στο Γιούγκαλ της Ιρλανδίας το 1743. Το 1794 γίνεται πάλι λόγος για αυτή στο έργο του Δρ Δασσιγνύ <<Σοβαρά και αμερόληπτος εξέτασις περί αιτίας της παρούσης καταπτώσεως του Ελευθεροτεκτονισμού εν Ιρλανδία>>. Εκεί αναφέρει την ύπαρξη της Βασιλικής Αψίδος Τεκτόνων στην Υόρκη, απ ΄όπου ο βαθμός αυτός εισήχθη και στο Δουλβίνο. Ακόμη ότι ήταν γνωστός και ασκείτο στο Λονδίνο και ότι τα μέλη του ήσαν οργανωμένο σώμα ανθρώπων οι οποίοι είχαν διέλθει από την έδρα. Πηγή: C.W. Leadbeater H μυστική ιστορία του Τεκτονισμού)

Πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων