The head and torso of a dinosaur skeleton;           it has a large head with long sharp teeth

Τελευταίες Αναρτήσεις

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Σπυρίδων Καμαλάκης: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Η πρωταρχική εμφάνιση του ΦιλοσοφείνΠροσφάτως κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αγγελάκη ένα εξαιρετικό βιβλίο του Υπάτου Μεγάλου  Ταξιάρχου αδ. Σπυρίδωνος Καμαλάκη 33ο με τίτλο << ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Η πρωταρχική εμφάνιση του Φιλοσοφείν>>.

Μελετώντας το βιβλίο θα συναντήσετε θέματα όπως:

Η εποχή , η ζωή και το έργο του Ηράκλειτου, 

Ο Ηράκλειτος η θρησκεία , ο χριστιανισμός …
Ο Ηράκλειτος και ο πάπυρος του Δερβενίου.
Ο Λόγος.
Ο πόλεμος μέσα από τη διαλεκτική του Ηρακλείτου.
Οι σοφιστές 
Περί ζωής και θανάτου.
Περί ψυχής
Οι άνθρωποι και το θείο
Ο Ηράκλειτος και οι ανατολικές φιλοσοφίες κ.α

Ποιος είναι όμως ο  Υπ. Μεγ. Ταξιάρχης και Συγγραφέας του έργου: 


Έτος γεννήσεως: 1939 εις Αλεξάνδρειαν Αιγύπτου. Καταγωγή Μικρασιατική. Εσπούδασεν εις το Πανεπιστήμιον Αλεξανδρείας και αργότερα εσυνέχισεν τις σπουδές του εις την Ελλάδα και Καναδάν. Πτυχία: Φαρμακευτικής-Χημείας, ειδικότης Χημικός Φαρμάκων Ph.D., Οικονομικών, Μ. Εργατικής Ψυχολογίας. Καθηγητής ε.τ. του Κρατικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Nizhny Novgorod. Επιχειρηματίας "προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού τεχνικών σχολών και πανεπιστημίων", γραφεία εις δεκατέσσερις διεθνείς πρωτεύουσες. Από το 1957 υπηρετεί παράλληλα το ιεραποστολικόν και φιλανθρωπικόν έργον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, ως επίσης ηγείται εις την ανάπτυξην των Ελληνο-Αιγυπτιακών σχέσεων φιλίας. Έχει τιμηθεί με τον τίτλον του Μεγάλου Ευεργέτη και του Μεγάλου Άρχοντος Λογοθέτη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ως επίσης με πέντε Μεγαλοσταύρους.

Το 1993 ανεκηρύχθη ως ο καλλίτερος Μάνατζερ Επιχειρηματίας εις τον Ελλαδικόν χώρον. Ομιλεί εκτός από την Ελληνικήν, την Αραβικήν, την Τουρκικήν, την Αγγλικήν, την Γαλλικήν και συνεννοείται άνετα εις την Ιταλικήν. Ενυμφεύθη το έτος 1965, πατέρας δύο τέκνων.

Συγγραφικόν έργον: Έχει εκδώσει τα εξής έργα: 1. Σχέσις πολίτη-κράτους. O Ευεργετισμός ανά τους αιώνες, 2. Η Ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, 3. Αγωγικοί Δρόμοι, 4. Από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ευαγγελιστή Μάρκο, 5. Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, (έχει μεταφρασθεί στα Γαλλικά, Αγγλικά και Αραβικά), 6. Πατριαρχικά Τάγματα Αριστείας του Αλεξανδρινού Θρόνου (με τον Μ. Βαρβούνη), 7. Ελλάς-Ρωσία Σχέσεις Φιλίας, Πολιτισμού και Παιδείας (έχει μεταφρασθεί στα Ρωσικά), 8. Απόδοση στον Νεοελληνικό λόγο της Επιτομής Ελληνικής Μυθολογίας του Κωνσταντίνου Κοντογόνου Β Έκδοσις, 1852, Αθήναι 9. Εξέδωσε μελέτη εκ τριακοσίων ενενήντα πέντε σελίδων με 1.040 υποσημειώσεις δια τα Εκκλησιαστικά Οφφίκια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, 10. Υπό έκδοσιν: Ηράκλειτος (ο σκοτεινός φιλόσοφος), Η Κατηχητική Σχολή της Αλεξανδρείας (Η συνδρομή της κατά των αιρέσεων), Υπατία (το έργον της και ο θάνατός της), ως και οι μεταφράσεις στα Αγγλικά και Ρωσικά των έργων Από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ευαγγελιστή Μάρκο και Η Κατηχητική Σχολή της Αλεξανδρείας.

Eμυήθη εις την Σ:.Στ:.Κυψέλη υπ’ αριθμ. 2 Αν:.Αλεξάνδρειας, το 1960. Το 1969 τακτοποιείται εις την Σ:.Στ:. Εταιρεία Φιλικών υπ’ αριθμ. 112 Αν:.Αθηνών όπου και υπηρετεί ως αξιωματικός (1970-1973).

Ιδρυτικόν Μέλος 6 Σ:.τ:.: Δωδώνη υπ’ αριθμ 58 Αν:.Ιωαννίνων (Αφυπν. 1973), Εξελέγη πρώτος Σεβάσμιος και Επίτιμος Σεβάσμιος αυτής, La Tradition Française υπ’ αριθμ.125 Αν:.Αθηνών (1975), Παλλάς Αθηνά υπ’ αριθμ. 114 Αν:.Αθηνών (Αφυπν. 1976), Διατέλεσε Σεβάσμιος αυτής, Φαίδων υπ’ αριθμ. 127 Αν:.Πύργου (1977), Guiseppe Garibaldi υπ’ αριθμ. 130 Αν:.Αθηνών (1980), Θ. Κολοκοτρώνης υπ’ αριθμ. 93 Αν:. Τριπόλεως (Αφυπν.1993). Επίτιμον Μέλος Σ:.Στ:.Προμηθεύς υπ’ αριθμ. 37, Σ:.Στ:.Ιωνία υπ’ αριθμ. 54, Σ:.Στ:.Όσιρις υπ’ αριθμ. 117, και Στ:.Στ:.Διονύσιος Ρώμας υπ’ αριθμ. 124, Μέλος 3 Στοών Ανεγνωρισμένων Ξένων Τεκτ:.Δυνάμεων (Αγγλίας-Καναδά-Ρωσίας).

Από το έτος 1973 εκλέγεται συνεχώς ως αντιπρόσωπος παρά τη Γενική Συνελεύσει της Μεγ:.Στ:.της Ελλάδος.

Εις τον Α:.Α:.Σ:.Τ:. εισέρχεται το 1973. Το 1991 ανυψώθη εις τον 33° , Ενεργόν Μέλος του Υπ:. Συμβ:. (1994), Μεγ:. Τελετάρχης (1994 - 1998), Μεγ:.Καγκ:.Μεγ:.Γεν:.Γραμ:.(1998-2007) Ανθύπατος Μεγ:.Ταξ:.(2007).

Υπηρέτησεν ως: Τρις Ισχ:.Διδ:., Σοφ:., Πατ:. Πατέρ:. εις δυο Φιλ:.Εργ:.και Πρόεδρος της Συνόδου 32ου.

Ιδρυτικόν μέλος Στοών Τελ:.Δωδωναία Αναγέννησις υπ’ αριθμ. 12 Αν:.Ιωαννίνων, και Αθηνά υπ’ αριθμ. 27 Αν:.Αθηνων, Υπερ:.Περ:.Πυρρός υπ’ αριθμ. 12 Αν:.Ιωαννίνων, Αρείων Πάγων Δημήτριος Ροδοκανάκης υπ’ αριθμ. 14 Αν:.Ιωαννίνων και Μηνά Λογοθέτη υπ’ αριθμ. 16 Αν:.Χαλκίδος. Επίτιμον μέλος Υπάτων Συμβουλίων δια την Γαλλίαν, δια την Κύπρον, Επίτιμος Ανθ:.Μεγ:.Ταξ:.του Υπ:.Συμβ:. δια την Αρμενίαν. Επίτιμος Ανθ:.Μεγ:.Ταξ:. του Υπ:.Συμβ:.δια την Kύπρον. Σταυρός Τιμής 33° επιστήθιος του Υπ:.Συμβ:.της Σερβίας.

Ιδρυτικόν μέλος του Υπατ:.Μεγ:.Περιστ:.της Ελλάδος (1993). Ανεκηρύχθει το έτος 2006 Επιτ:.Μεγ:.Προκαθήμενος του Υπατ:.Μεγ:.Περιστ:.των Τεκτ:.της Β:.Α:., Επιτ:. Μεγ:. Διδ:. του εν Ελλάδι Συμβ:. των Κρυπτικών βαθμών και Επιτ:. Μεγ:.Στρατοπεδάρχης του εν Ελλάδι Μεγάλου Στρατοπέδου.Ως επιβράβευση των σημαντικών προσφορών και πρωτοβουλιών έχει ανακηρυχθεί Μέγας Ευεργέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής και προήχθη από Άρχων Μέγας Ρεφερενδάριος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας εις Άρχοντα Μέγα Λογοθέτη. Έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον Χρυσό Σταυρό χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους (1963) και του Αποστόλου Ανδρέα από το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων με τον Δάφνινον εστεμμένον Σταυρόν και από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας με τον Μεγαλόσταυρον του Αγίου Σάββα και του Αγίου Μάρκου. Επίσης φέρει τον Μεγαλόσταυρον του εκκλησιαστικού Τάγματος του Αγίου Λαζάρου ως και του Τάγματος του Λέοντος του Ορέλ της Βραζιλίας.

Πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων
Βιογραφικό: http://www.supremecouncilforgreece.gr/Ipato_CV_Kamalakis_gr.html