Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Η Δράση της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος
Δύο επίσημες επισκέψεις πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος  της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος  αδ.Παναγιώτης  Μουτζουράκης  33ο .

Συγκεκριμένα το Σάββατο 16 Νοεμβρίου θα επισκεφτεί την Αν. της Ρόδου ενώ στις 22-23 Νοεμβρίου την Ανατολή Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης.

πηγή: www.mmste.gr