Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Ύπατο Συμβούλιο της Ελλάδος -Συνεδρίαση των Υπάτων Συμβουλίων της ΕυρώπηΑπό 19 έως και 20 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες υπό την Αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου του Βελγίου η προγραμματισμένη από τον Ιούνιο τ.ε. συνεδρίαση των Υπάτων Συμβουλίων της Ευρώπης υπό την προεδρία του Κρ. Αδ. Jacques Mathieu και  η Εορτή του Τάγματος του Υπάτου Συμβουλίου του Βελγίου.

Το Ύπατο Συμβούλιο της Ελλάδος συμμετείχε δια του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου, Κρ. αδ. Ιωάννη Βασιλείου.

Αντικείμενο της συνεδρίας των ευρωπαϊκών Υπάτων Συμβουλίων ήταν η τελική επεξεργασία και υπογραφή του κειμένου της Ιδρυτικής Συνθήκης της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Υπάτων Συμβουλίων (Confédération Paneuropéenne des Supremes Conseils) στα πλαίσια της Α.Ι.Μ.Ε..

Το απόγευμα του Σαββάτου έγινε επεξεργασία των άρθρων της Συνθήκης, μάλιστα μόνον από τον Κρ. Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη της Ελλάδας υποβλήθηκαν παρατηρήσεις για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις άρθρων σε καίρια θέματα, που  ενσωματώθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις στα επί μέρους άρθρα και το βράδυ συμφωνήθηκε το τελικό κείμενο της Συνθήκης. Στην συνέχεια έγινε η προβλεπόμενη από την Συνθήκη συγκρότηση δύο Επιτροπών, της Επιτροπής Εισδοχής και Ελέγχου της Κανονικότητας του Α και ΑΣΤ και της Επιτροπής Συμφιλιώσεως, όπως και η εκλογή Προέδρου της Συνομοσπονδίας.

Στην θέση του Προέδρου της Συνομοσπονδίας εξελέγη ομόφωνα ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Βελγίου για τα δύο επόμενα χρόνια.  Ο Κρ:. Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης της Ρουμανίας Κρ:. αδ:. Oprescou ζήτησε το τακτικό Συνέδριο του Οκτωβρίου 2015 να λάβει χώρα στο Βουκουρέστι. Έγινε δεκτό άμεσα. Ακολούθησε η συγκρότηση των Επιτροπών.

Στην Επιτροπή Ελέγχου των αιτήσεων εισδοχής ως και της Κανονικότητας εξελέγη ο Κρ. Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης αδ. Ιωάννης Βασιλείου, που πλαισιώθηκε από τους Κρ:. αδ:. αδ:. Claude Collin και Jacques Mathieu ως μελών της. Στην Επιτροπή Συμφιλιώσεως Πρόεδρος εξελέγη ο Κρ. Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου της Ιταλίας αδ. Fulvio Di Trapani πλαισιωμένος από τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη της Ρουμανίας και τον Κρ. αδ:. Claude Collin. Στην συνέχεια το Ύπατο Συμβούλιο του Βελγίου παρέθεσε επίσημο δείπνο στις αναγεννησιακές αίθουσες του ξενοδοχείου “Plazza”.

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου έλαβε χώρα στον Μέγα Ναό του Υπάτου Συμβουλίου του Βελγίου η Εορτή του Τάγματος. Σε αυτόν τον εκπληκτικής ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας αιγυπτιακό Ναό οι ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες αλλά και αντιπροσωπείες των Υπάτων Συμβουλίων της Αφρικής και της Ασίας παρακολούθησαν εξαιρετικά συναρπαστική Εορτή του Τάγματος.
Μετά το πέρας της Εορτής κατά τρόπο πανηγυρικό και επίσημο, μέσα στο Ναό και προ του Βωμού, υπεγράφη από τους Κρ:. Ύπατους Μεγάλους Ταξιάρχες η ιδρυτική Συνθήκη της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Υπάτων Συμβουλίων. Ακολούθησε επίσημο γεύμα και οι αντιπροσωπείες αναχώρησαν για τις πατρίδες τους, δίνοντας rendez-vous για τον Ιούνιο του 2014 στο Παρίσι.

Μετά από αυτά, η πορεία του κανονικού Α:. και Α:.Σ:.Τ:. στην Ευρώπη και συνακόλουθα σε Παγκόσμιο επίπεδο μέσω της Α.Ι.Μ.Ε. διαμορφώνεται από τα Ύπατα Συμβούλια της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ελλάδος.