Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Εθελοντική Αιμοδοσία από την Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος
Στις 11 Νοεμβρίου, η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία .


09:30 – 13:30 Τεκτονική Στέγη  ‘’Νικόλαος Παναγόπουλος’’