Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Υποτροφίες από την Στοά Clear Lake Callayomi
Η Στοά Clear Lake Callayomi (Καλιφόρνια ΗΠΑ) ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε το πρόγραμμα υποτροφιών για το 2012 σε μαθητές που διακρίθηκαν την περασμένη σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα έξι υποτροφίες δόθηκαν σε μαθητές του  Middletown High School, τρεις σε μαθητές του Lower Lake High School,  δύο στο WC Carle High School και ένα σε μαθητή του Richard Lewis Alternative School.