Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Βιβλίο για τον Τεκτονισμό από την Μεγάλη Στοά της Ισπανίας.
Η Μεγάλη Στοά της Ισπανίας κυκλοφόρησε ένα βιβλίο εξακοσίων σελίδων με τον τίτλο <<Ο Ελευθεροτεκτονισμός ανοίγει τις πόρτες του>>.

Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τον δικηγόρο και Μεγάλο Διδάσκαλο Oscar de Alfonso Ortega .

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι βασικές ιστορικές ενότητες του Τεκτονισμού. Στο δεύτερο εξετάζονται βασικά εννοιολογικά ζητήματα. Στο τρίτο γίνεται εκτενής αναφορά στην Μεγάλη Στοά της Ισπανίας ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οργανισμοί οι οποίοι έχουν επηρεαστεί  σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον Τεκτονισμό όπως ο Ερυθρός Σταυρός, Προσκοπισμός, Γιατροί χωρίς Σύνορα κτλ.