Συνέδριο από την GOdF με θέμα - Αναζητώντας έναν καλύτερο κόσμο
Ο πρώην Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας Guy Arcizet θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από την GOdF στις 25 Οκτωβρίου .

Θέμα : ‘’Αναζητώντας έναν καλύτερο κόσμο’’
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot