Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Νέος Μεγάλος Διδάσκαλος για την Μ.Σ της Νορβηγίας
Όσλο –Νορβηγία: Νέος Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Νορβηγίας εξελέγει ο αδ. Tore Eversen . Ο αδ. Eversen   υπηρετεί την  αδελφότητα για πάνω από 40 χρόνια. Μυήθηκε στη Στοά St. Halvard και έχει καταλάβει στο παρελθόν διάφορες   θέσεις  ευθύνης. 

Η εγκατάσταση του νέου Μ.Δ θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Οκτωβρίου .