Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Νέος Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης στο Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα των ΔΕΛΦΩΝΠληροφορηθήκαμε την εκλογή νέου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου στο Διεθνές  Τεκτονικό Τάγμα των ΔΕΛΦΩΝ .

Να ευχηθούμε στον νέο Ύπατο Λ.Δ  καλή δύναμη προκειμένου να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει και στο απελθόντα Ύπατο  Δ.Ε υγεία και  καλή ξεκούραση.

πηγή- Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων