Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Μεγάλη Στοά του Α.Α.Σ.ΤΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10ης/03/2013

Την Κυριακή, 10-3-2013, έλαβε χώρα στο τεκτονικό μέγαρο Αθηνών (επί της οδού Kοδριγκτώνος) η κατ’ έτος προβλεπόμενη από το Σύνταγμα –Γενικό Κανονισμό της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος, τακτική Γενική Συνέλευση .

Συμμετείχαν οι αντιπροσωπείες των Στοών της δύναμής της, τα μέλη του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς και τα λοιπά προβλεπόμενα μέλη.

Αντικείμενο των εργασιών ήταν ο απολογισμός για το 2012 , προγραμματισμός ενεργειών και στόχων για το 2013 , ανακοινώσεις περί των διεθνών σχέσεων και εξελίξεων , καθώς και περί της ανάπτυξης της Μεγάλης Στοάς στο εσωτερικό της χώρας κ.ά.

Μετά την παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων από τους καθ΄ύλην αρμόδιους αντίστοιχα Mεγάλους Aξιωματικούς, ο Μ.Διδ. παρουσίασε την έκθεση πεπραγμένων της Mεγάλης Στοάς και τον προγραμματισμό των δράσεων και στόχων
της.

Με την κατά τα κεκανονισμένα έγκριση αυτών, δια παμψηφίας , την εξέταση και των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τις οικείες ψηφοφορίες, ανακοινώθηκε η ίδρυση «δια αφυπνίσεως» της ιστορικής Στοάς με το διακριτικό όνομα «Πρόοδος», με αριθμό του καταλόγου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού τύπου της Ελλάδος «8», στο Άργος . Αναφέρθηκαν ιστορικά στοιχεία περί της Στοάς αυτής και επιδόθηκε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο το οικείο δίπλωμα (επαν-)ιδρύσεως αυτής στον ορισμένο Σεβάσμιό της.

Δόθηκε ο λόγος στα μέλη για ερωτήσεις , παρατηρήσεις και προτάσεις και μετά την γενόμενη συζήτηση επί αυτων, έκλεισαν οι εργασίες της συνέλευσης με τον προσήκοντα τεκτονικά τρόπο.

Η έκθεση πεπραγμένων που εκφώνησε ο Μ.Διδ. έχει ως ακολούθως :

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι τεκτονικές περίοδοι Οκτώβριος 2010 – Σεπτέμβριος 2011 και Οκτώβριος 2011 – Σεπτέμβριος 2012 σηματοδοτούν μια εξαιρετικά γόνιμη περίοδο για την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Α. και Α.Σ.Τ. Το έργο που προετοιμάσθηκε κατά τα προηγηθέντα έτη υπό την προεδρία του ήδη Επιτίμου Μεγάλου Διδασκάλου ενδ. αδ. Ιωάννη Βασιλείου συνεπικουρούμενου από το Μέγα Συμβούλιο, ωρίμασε και έλαβε σάρκα και οστά. Ο Επίτιμος Μ. Διδ. παρέδωσε την τεκτονική σκυτάλη στον υποφαινόμενο και το νέο Συμβούλιο της Μ.Σ.Τ.Ε. Το έργο που επιτέλεσε από το 1991 όταν ανήλθε στο αξίωμα του Μ. Διδ., μέχρι και τον Οκτωβρίου του 2010 είναι ο sine qua non λίθος εδραίωσης και ανάπτυξης του Τάγματός μας. Τόσον οι αλλεπάλληλες απονομές τιμητικών τίτλων στον ίδιο και το Τάγμα στο διεθνή χώρο από τις απανταχού Τεκτονικές δυνάμεις του Σκωτικού Τύπου, με προεξάρχον το Τάγμα του Α.& Α.Σ.Τ. της Γαλλίας, μητρικής δύναμης του Τύπου, όσο και οι πολλαχόθεν προσεγγίσεις στην ημεδαπή για ποικιλώνυμες συνεργασίες και συμμετοχή ή παρουσία μας σε πλείστες όσες εκδηλώσεις, είτε άλλων τεκτονικών δυνάμεων στην χώρα μας, είτε τεκτονικών δράσεων (όπως είναι η πρώτη καταγεγραμμένη σε ευρέως γνωστό τεκτονικό blog συνέντευξη του Υ.Μ.Τ. μας ως επικεφαλής Διεθνώς Αναγνωρισμένης ως Κανονικής Ελληνικής Τεκτονικής Δύναμης), καταδείχνουν το γόνιμον έργο και την εδραίωση του Τάγματός μας στη συνείδηση του Τεκτονικού κόσμου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εγώ και το Συμβούλιό μου αναλάβαμε ένα βαρύ έργο και τον ιστορικό ρόλο να οδηγήσουμε την Μ. Στ. πιο πέρα και πιο πάνω.

Οι Σεπτές Στοές Αθηνών «΄Ηλιος», «Πλάτων», «Σπ. Νάγος» και Πειραιώς «Όμηρος» λειτούργησαν υποδειγματικά σε περιβάλλον τεκτονικής ειρήνης και αρμονίας και είδαν τις Στήλες τους σταθερά αυξανόμενες με εξαιρετικούς νέους αδελφούς, που εγγυώνται την ελπιδοφόρα πορεία τους. Παράλληλα είδαμε την εξαιρετική πορεία της 8ης κατά σειρά Στοάς μας, της ιστορικής «Ακρόπολις», υπό την φλογερή προεδρία του ακούραστου Α΄ Μ:. Επόπτη φιλτ. αδ. Ν.Μ. και την εντυπωσιακή κατ’ αριθμό μελών μεγέθυνσή της, με την συνεχή υποστήριξη του Τάγματος .

Στις πρώτες ημέρες αυτής της διετούς περιόδου εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τα Παγκόσμια Θέσμια η Μ. Αμιγής Γυναικεία Στόα Τής Ελλάδος του Α. και Α.Σ.Τ., που αποτέλεσε το επιστέγασμα των προσπαθειών των προηγουμένων ετών 2008 και 2009 των ενδ. αδ. μας Ιωάννη Βασιλείου και Παναγιώτη Θαλάσση και την ολοκλήρωση του Τάγματος του Α. και Α.Σ.Τ. Σεβόμενοι την ανεξαρτησία και το αυτεξούσιο της Γυναικείας Μεγάλης Στοάς αναγνωρίσαμε την Κανονικότητά της, είμαστε αρωγοί στο έργο της, όποτε μας ζητείται και συνοικούμε στο Τεκτονικό μας Μέγαρο, αρμονικά μεν διακεκριμένα δε, στις ορισμένες αντἰστοιχα για το κάθε Σώμα ημέρες .

Με τις σύντονες προσπάθειες του Επιτίμου Μ. Διδ. και του ενδ. Μ. Ρήτορα και με την συνδρομή του Μ. Θησ., κατέστη δυνατή η ίδρυση με αναβίωση της ιστορικής Στοάς του Ναυπλίου «Των Δύο Φίλων Δάμωνος και Φιντία». Μετά την αποπομπή του εκ των ιδρυτών Α. Χ. για σωρεία τεκτονικών αδικημάτων, αποκαταστήσαμε την γαλήνη και την τεκτονική ειρήνη μεταξύ των εξ Αργολίδος αδελφών και με την συστράτευση των ακούραστων εξ Άργους αδελφών και ιδιαιτέρως του Ε. Π. και του Α. Τ., που ανέλαβαν την ανέγερση του Τεκτονικού Ναού, κατέστη δυνατή και η ίδρυση Σ. Στ. του Άργους με αναβίωση της ιστορικής και ιδρυτικής της Μ.Σ.Τ.Ε. Σεπτής Στοάς «Πρόοδος» υπ’ αρ. 8.

Κατά την κρινόμενη περίοδο και σε συνεχή συνεννόηση με τον Επίτιμο Μ. Διδ. και τον υποφαινόμενο, ο Μ. Ρήτωρ ανέλαβε το δυσχερές έργο αφενός της συστηματοποίησης της εσωτερικής λειτουργίας της Μ.Στοάς, του εμπλουτισμού των μέσων υποστήριξης του πνευματικού έργου των αδελφών και της ενημέρωσής των στα θεσμικά και διαδικαστικά θέματα της οργάνωσής μας, και αφετέρου της επέκτασης της μίσθωσης στο υπόλοιπο του κτιρίου μας, δηλαδή στο ισόγειο και το υπόγειο, που - με την διακριτική επιμονή και συνδρομή του προς τους (4) συνιδιοκτήτες- ελευθερώθηκαν από τα εκεί καταστήματα, και της επιδίωξης συμβολής της ιδιοκτησίας στην βασική ανακαίνισή του. Χάρις στις προσωπικές του προσπάθειες και την συνδρομή της ηγεσίας αμφοτέρων των Σωμάτων του Τάγματος αυτό έγινε πραγματικότητα και ο αδ. Ν. Μ. ανέλαβε το βαρύτατο έργο της διασκευής των χώρων με την συνδρομή του Μ.Θησ. Ήδη ετοιμάζονται ο Μέγας Ναός του ισογείου και οι λοιποί απαιτούμενοι χώροι και ένας μικρός Ναός στο υπόγειο με λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Τέλος, όσον αφορά τις Διεθνείς μας σχέσεις κατά την παρελθούσα διετία :

α) Η Μεγάλη μας Στοά συμμετέσχε και στις δύο ετήσιες συνεδρίες της Συνομοσπονδίας των Ηνωμένων Μ. Στ. της Ευρώπης με αντιπροσωπεία υπό την Προεδρία μου,

β) συμμετέσχε στην Γενική Συνέλευση της Μ.Στ. της Γαλλίας με αντιπροσωπεία υπό την Προεδρία του Επιτίμου Μ. Διδ. και

γ) προχώρησε στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της με τις Βαλκανικές Τεκτονικές Δυνάμεις, με προσωπικές επαφές και αδιάλειπτες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με αποτέλεσμα τις προτάσεις αδελφοποίησης Στοών μας με αντίστοιχες των Μ.Στοών Ρουμανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας και κοινό ερευνητικό έργο επί των απαρχών του Τεκτονισμού στα Βαλκάνια και του έργου του Ρήγα, που έχει επιφορτισθεί από μέρους μας η Ερευνητική στοά μας «Θ. ΣΑΡΙΚΑΣ», που τελεί υπό αναδιοργάνωση σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες.

Σε όλα αυτά συνέβαλε σημαντικά και ο ιστότοπος του Τάγματος, με το πλούσιο και σαφές περιεχόμενο που καθίδρυσαν ο πρώην και ο νυν Υ.Μ.Τ.και ο ενδ. αδ. Μ.Ρ., με την ακάματη τεχνική υποστήριξη του αδ. Ι. Δ. και λειτουργεί εξαιρετικά και αποτελεσματικά.
2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Υψηλού επιπέδου ομιλίες νέων κατά την τεκτονική ηλικία αδελφών.

- Εξαιρετικές ομιλίες παλαιών αδελφών, ενώ

- Την έδρα του Ρήτορα σε συνεδρίες Στοών ή κοινές μεταξύ τους αλλά και σε ολομέλεια εκόσμησαν, πλην του υποφαινόμενου, Μεγάλοι Αξιωματικοί και ο Κραταιώτατος Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης, του οποίου τα αρχιτεκτονικά τεμάχια εκδόθηκαν από την Ερευνητική Σ.Στ. «Θεόφιλος Σαρίκας» υπό την επιμέλεια του Σεβασμίου της, ενδ. αδ. Παναγιώτη Θαλάσση, προς χρήση των φιλτ. αδ. όλων των βαθμών.

- Τέλος, ως επιστέγασμα του υψηλού πνευματικού έργου της Μ. Στ. πρέπει να αναφερθεί η σύνταξη, έκδοση και θέση σε ισχύ του νέου Τυπικού του α΄ βαθμού, ενώ βρίσκεται υπό σύνταξη και το Τυπικό του 3ου .
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παρά την τεράστια οικονομική κρίση, που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και αντανακλά και στην οικονομική κατάσταση άρα και δυσπραγία των μελών μας, η αύξηση κατ’ αριθμό των Στοών μας και συνακόλουθα η αύξηση των μηνιαίων εισφορών στο Μ. Θησαυροφυλάκιο από μυήσεις σε συνδυασμό με την άκρως συνετή διαχείριση του ενδ. αδ. Μ. Θησαυροφύλακα Εμμανουήλ Κουντούρη, είχε ως αποτέλεσμα την απόλυτα επιτυχή κάλυψη των παγίων δαπανών της Μ. Στοάς σε :

α) ενοίκια και λοιπές λειτουργικές δαπάνες του Τεκτονικού Μεγάρου,

β) σε υλικά λειτουργίας των Στοών και του έργου των μυήσεων,

γ) σε αγορές περιζωμάτων και κοσμημάτων και

δ) στην έκδοση των τυπικών των 3 βαθμών ως και στην έκδοση εντύπων.

Επίσης, και τούτο πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως, τα οικονομικά της Μ. Στοάς επέτρεψαν, έστω και απολύτως οριακά :

1ον : Την αποκατάσταση ολοκλήρου του ισογείου και υπογείου κτιρίου του Τεκτονικού Μεγάρου και την δημιουργία του Μεγάλου Ναού και

2ον : Την όποια δυνατή οικονομική βοήθεια των φίλτατων Αργείων και Ναυπλιέων αδελφών μας για την κατασκευή του Τεκτονικού τους Μεγάρου και ενός υπέρλαμπρου Ναού, που με ενθουσιασμό οι ίδιοι ανέλαβαν και κυρίως εξ ιδίων να αποπερατώσουν.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

α) Αποπεράτωση Ναού Αθηνών και του Τεκτονικού Μεγάρου,

β) Αποπεράτωση Ναού Άργους και του Τεκτονικού Μεγάρου,

γ) Ίδρυση νέας Στοάς προερχόμενης από την Σ. Στ. «Ακρόπολις», έργο που τελεί σε στάδιο ολοκλήρωσης.

δ) Ίδρυση Ιερού Τριγώνου Μυτιλήνης.

ε) Συνέχεια συγκρότησης δυναμικού για την ίδρυση Στοάς στην Πάτρα.

στ) Συνέχεια διεργασιών για την ίδρυση Στοάς στα Ιωάννινα,

ζ) Συνέχεια της προσπάθειας για την αφύπνιση της Στοάς της Θεσσαλονίκης και την ίδρυση Στοών σε Λάρισα και Χανιά και τέλος

η) Αδελφοποίηση Στοών μας με Στοές από τις Μεγάλες Εθνικές Στοές της Ρουμανίας, Σερβίας και Βουλγαρίας.

06 Μαρτίου 2013

Η Μεγάλη Γραμματεία της ΜΣΤ του Α&Α

πηγή- www.aasr.gr