Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Νέος ναός στον Τεκτονικό Μέγαρο της Κοδριγκτώνος
Αποπερατώθηκε και παραδόθηκε ο νέος Ναός του ισογείου ορόφου του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών (στην οδό Κοδριγκτώνος) του Τάγματος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος. Ο Ναός περιβάλλεται από ίδιους βοηθητικούς χώρους και εντευκτήριο, που είναι όλοι πλήρως και κατάλληλα εξοπλισμένοι.

Τα εγκαίνια έλαβαν χώρα την 17η Απριλίου, σε κοινή εκδήλωση αμφοτέρων των σωμάτων του Τάγματος, σε λαμπρή τελετή, με την συμμετοχή των αδελφών Αξιωματικών του Υπάτου Συμβουλίου, της Μεγάλης Στοάς και αντιπροσώπων των Συμβουλίων Αξιωματικών των Φιλοσοφικών και Συμβολικών Εργαστηρίων του Τάγματος.

Αφού τιμήθηκαν οι αδελφοί που συνέβαλαν οπωσδήποτε στην προκείμενη εξέλιξη και ιδιαιτέρως ο αδελφός Ν.Μ. που οργάνωσε και φρόντισε την όλη κατασκευή , εργαζόμενος αγόγγυστα και επίμοχθα προσωπικά για την υλοποίηση του έργου, τον λόγο έλαβαν αδελφοί, που αφενός εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την αρτιότητα και το εξαίρετο επίπεδο κατασκευής και εξοπλισμού του νέου ναού και των βοηθητικών του χώρων και αφετέρου την εκτίμηση και τον σεβασμό τους προς την Ηγεσία του Τάγματος που οδήγησε στη σημερινή εξελίξη και την τέτοια ευτυχή ανάπτυξη του Α&ΑΣΤ στην Ελλάδα.

Πηγή -  Μεγάλη Στοά του Α.Α.Σ.Τ (Κοδριγκτώνος)