Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Ανοιγμα διαθήκης του εκλιπόντος Sebastiano Caracciolo


Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 στην έδρα του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Μισραϊμ και Μέμφις, στην Bologna, θα γίνει η συνεδρίαση του Κυρίαρχου Μεγάλου Θυσιαστηρίου της Αδριατικής (Παγκόσμιου Υπάτου Συμβουλίου) με μοναδικό θέμα « Ανοιγμα διαθήκης του εκλιπόντος Sebastiano Caracciolo» προκειμένου, σύμφωνα με την «Μυητική διαδοχή» και το Σύνταγμα του ΑΑΑΤΜΜ, να αναλάβει καθήκοντα ο Νέος Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης, Υπάτη Αρχή του Τάγματος και του Τύπου Μισραϊμ και Μέμφις και για τα δύο ημισφαίρια.