Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Μια ενδιαφέρουσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Στις  11 Φεβρουαρίου του 2000 ένας περιφερειακός νόμος στην περιοχή Friuli Venezia Giuliaou  (νομ. 1 της 15 Φεβρουαρίου του 2000) μεταξύ των άλλων προέβλεπε ότι για τον διορισμό  κάποιου σε δημόσια υπηρεσία θα έπρεπε ο υποψήφιος να δηλώσει στο περιφερειακό συμβούλιο αν ανήκει σε Τεκτονική Δύναμη ή σε άλλη μυστική ένωση.

Η Μεγάλη Ανατολή Grande Oriente D`Italia di Palazzo Giustiniani v. Italy (No. 2) προσέφυγε τότε στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την αιτιολογία ότι παραβιάζονται τα άρθρα  14 (απαγόρευση διακρίσεων) και 11( ελευθερία του συνέρχεσθε και συνεταιρίζεσθαι ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την εξής σύνθεση :

Χρήστος Ροζάκης (Ελλάδα), Πρόεδρος,
Elisabeth Steiner (Αυστρία),
Khanlar Hajiyev (Αζερμπαϊτζάν),
Dean Spielmann (Λουξεμβούργο),
Sverre Erik Jebens (Νορβηγία),
Giorgio Malinverni (Ελβετία), δικαστές,
Annalisa Ciampi (Ιταλία),
και Søren Nielsen, γραμματέα τμήματος

με την 351 απόφαση 31-5-2007 απεφάνθη  με έξι (6) ψήφους υπέρ και έναν (1) κατά ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων (14-απαγόρευση διακρίσεων) και 11- ελευθερία του συνέρχεσθε και συνεταιρίζεσθαι ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και εκδίκασε αποζημίωση υπέρ του  Σωματείου με την επωνυμία Grande Oriente D`Italia di Palazzo Giustiniani v. Italy (No. 2) ύψους 5000 ευρώ για έξοδα και άλλες δαπάνες.


Πηγή: https://wcd.coe.int / Council of Europe