Δωρεά από το Μεγάλο Αγαθοεργό Σώμα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς


Το Μεγάλο Αγαθοεργό Σώμα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας ενίσχυσε τρία γηροκομεία σε Dalton, Elland  και Brandley με το ποσό των 7.409 λιρών. Να σημειωθεί ότι από το 1984 το Μ.Α.Σ  έχει διαθέσει για την στήριξη γηροκομείων και ιδρυμάτων το ποσό των 10.5 εκατ. λιρών .

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot