Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Αιμοδοσία από το Μέγα Αγαθοεργό Σώμα της ΕΜΣτΕΑξίζει ένα μεγάλο μπράβο στο Μέγα Αγαθοεργό Σώμα (ΜΑΣ) της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος για την πρόσφατη αιμοδοσία που διοργάνωσε. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο εξάμηνο το Μ.Α.Σ διέθεσε πάνω από 20 μονάδες αίματος για τις ανάγκες αδελφών.

Το Μέγα Αγαθοεργόν Σώμα (ΜΑΣ), δια του οποίου τα μέλη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (ΕΜΣτΕ) ασκούν την φιλαλληλία και φιλανθρωπία, επιδιώκει να συντονίσει  την συλλογική Τεκτονική Αγαθοεργία. 

Ο Πρώην Μέγας Διδάσκαλος Αδελφός Γεώργιος Καμινάρης είπε χαρακτηριστικώς "Ο τέταρτος κίων επί του οποίου στηρίζεται ο Τεκτονισμός είναι η Αγαθοεργία". 

Αντικείμενο του ΜΑΣ είναι η χρηματοδότηση αγαθοεργών οργανισμών και προώθηση σκοπών οι οποίοι προάγουν την φιλανθρωπία, η στήριξη ασθενών προσώπων ή κοινωνικών ομάδων,  η συμπαράσταση και η έμπρακτη βοήθεια στον άνθρωπο.

Μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι Κανονισμοί, το Μέγα Αγαθοεργό Σώμα παρέχει, πλην άλλων, ενδεικτικά τα εξής:

Παροχή Επικουρικής Ιατρικής Βοηθείας / Γνωμοδοτήσεως από ομάδα αδελφών ιατρών.
Παροχή Επικουρικής Νοσοκομειακής Βοηθείας.
Αιμοδοσία.
Έκτακτα Χρηματικά Βοηθήματα.