Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

La Droit Humain


Στις 12/12/2013 η Στοά «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, 1337» πραγματοποίησε τελετή του Αγίου Ιωάννου του Χειμώνος (Χειμερινό Ηλιοστάσιο) στην τεκτονική Στέγη για δεύτερη φορά. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με βάση το ιδιαίτερο τεκτονικό Τυπικό πού είχε εγκριθεί από το Ύπατο Συμβούλιο του “Droit Humain” το 1971. Συμμετείχαν η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας, μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου του 33ο, η Πρόεδρος και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι των Περιστυλίων καί των Στοών Τελειοποίησης, Σεβάσμιοι Διδάσκαλοι και μεγάλος αριθμός Αδελφών από διάφορες Στοές. Συμμετείχαν επίσης ως επισκέπτριες η Μεγάλη Διδασκάλισσα της Μεγάλης Γυναικείας Στοάς της Ελλάδας (ΜΓΣΕ) συνοδευόμενη από άλλη μία Αδελφή της ΜΓΣΕ, καθώς καί μία Αδελφή από την Γαλλική Ομοσπονδία του Droit Humain. Ο Ναός είχε διακοσμηθεί με άνθη, κατά το Τυπικό, καί η τελετή συνοδεύτηκε από κατάλληλο πρόγραμμα της Στήλης της Αρμονίας.

ΠΗΓΉ-http://www.droit-humain.gr