Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ενημέρωση για το Colloquium τού Droit Humain στη Ρώμη


Στις 12/12/2013 η Στοά «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, 1337» οργάνωσε συνάντηση ενημέρωσης προς ενδιαφερόμενους Αδελφούς για το πρόσφατο Colloquium τού Droit Humain στη Ρώμη. Τον πίνακα χάραξε η Ένδοξη Αδελφή Α. Μ., 32ο. Συμμετείχαν η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας, μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου του 33ο, η Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος των Περιστυλίων, Σεβάσμιοι Διδάσκαλοι και μεγάλος αριθμός Αδελφών από διάφορες Στοές. Συμμετείχε επίσης ως επισκέπτρια καί η Μεγάλη Διδασκάλισσα της Μεγάλης Γυναικείας Στοάς της Ελλάδας (ΜΓΣΕ). Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον ρόλο των Τεκτόνων στη σύγχρονη κοινωνία.

πηγή: Droit Humain