Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Γαλλία- Αδελφός αναλαμβάνει επικεφαλής της Ανώτατης Αρχής για τη Διαφάνεια στη Δημόσια Ζωή


Ο αδελφός Jean Louis Nadal τοποθετήθηκε επικεφαλής της Ανώτατης Αρχής για τη Διαφάνεια στη Δημόσια Ζωή της Γαλλίας . πρόκειται για μια υπηρεσία που ελέγχει και δημοσιοποιεί    τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών και των δημοσίων υπαλλήλων.

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων