Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Ελευθεροτέκτονες εγκαινιάζουν πυροσβεστικό σταθμό

Φορώντας το περίζωμά του και συνοδευόμενος από πλήθος αδελφών , ο Μ.Δ της Μεγάλης Στοάς της Καλιφόρνια αδ. John Cooper τοποθέτησε τον ακρογωνιαίο λίθο στον Πυροσβεστικό σταθμό στο Lodi  της  Καλιφόρνια.