Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Σύμφωνο φιλίας μεταξύ της Μεγάλης Ανατολής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αργεντινής και του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος Le Droit Humain(Αργεντινή)


Σύμφωνο φιλίας αλλά και διάδοσης ενός φιλελεύθερου και αδογμάτιστου Τεκτονισμού υπεγράφη μεταξύ της Μεγάλης Ανατολής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αργεντινής και του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος Le Droit Humain . Το σύμφωνο  αυτό ενισχύει , όπως δήλωσαν και οι εκπρόσωποι των δύο δυνάμεων,   επιβεβαιώνει τον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την πρόοδο της ανθρωπότητας.


Επίσης , στις 20 Σεπτεμβρίου , αντίστοιχο σύμφωνο θα υπογράψει το Τεκτονικό Τάγμα Le Droit Humain με την Μεγάλη Ανατολή της Ουρουγουάης.