Μια σταγόνα Τεκτονικής Ιστορίας

Παρουσιάζουμε την από κοινού εγκύκλιο του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Ανατολής (τότε)  της Ελλάδος  αδ. Φ.Παππαγεωργίου  και του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου  αδ. Π. Χατζηπάνου  η οποία εκδόθηκε  τον Απρίλιο του 1939 λίγο πριν την είσοδο της χώρας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot