Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Η Οργάνωση και η Σύνθεση της Γαληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος


Η Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος είναι, από της επανιδρύσεως της (1992), Τεκτονικό Τάγμα, αποκλειστικά ανδρικό και ανήκει στον Αρχαίο και Αποδεδειγμένο Σκωτικό Τύπο. Έχει υπό την αιγίδα της 9 Συμβολικές Στοές, από τις οποίες οι 8 λειτουργούν με έδρα την Αθήνα και μία, την Σ. Στοά ΕΥΡΩΠΗ, ελληνόφωνων Ελλήνων, που λειτουργεί στην Ανατολή των Βρυξελλών υπό την ηγεσία του κραταιού αδ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αναπληρωτού Μεγ. Διδασκάλου (33ου) Γραμματέως επί των Εξωτερικών Υποθέσεων και εκπροσώπου της ΓΜΑΤΕ στην Ευρώπη.

      Κατά τους φιλοσοφικούς βαθμούς, από 1ου ως 33ου, διαθέτει πλήρες Ύπατο Συμβούλιο του 33ου και τελευταίου Βαθμού, πλήρως ανεγνωρισμένο από τις Τεκτ. Δυνάμεις του Δυτ. Ημισφαιρίου (CHARLESTON), εις το οποίον λαμβάνουν χώρα διδασκαλία και μυήσεις υψηλής ποιότητος, αδελφών, σε όλους τους βαθμούς του Περιστυλίου (CHAPITRE) από του 4ου μέχρι και του 33ου και τελευταίου Βαθμού.

Παρακάτω παραθέτονται οι στοές που λειτουργούν υπό την αιγίδα της ΓΜΑΤΕ:

«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1.
«ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 2.
«ΑΡΓΩ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3.
«ΚΟΣΜΟΣ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 4 (ΕΝ ΥΠΝΩ).
«ΩΡΙΓΕΝΗΣ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 5.
«ΑΘΗΝΑ – ΣΟΦΙΑ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 6.
«ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 7.
«ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 8.
«ΕΥΡΩΠΗ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 9.


Πηγή: http://sgog.gr/