Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Νέος Μεγάλος Διδάσκαλος στην ΕΜΣτΕΟ αδελφός Ι.Κ είναι από σήμερα ο νέος Μεγάλος Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος . Σύμφωνα με την γνώμη πολλών πρόκειται για έναν εξαίρετο αδελφό με ήθος  και μεγάλη αγάπη για τον Τεκτονισμό.

Ευχόμαστε στο νέο Μ.Δ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει και που δεν είναι άλλο από το να οδηγήσει την ΕΜΣτΕ σε μια νέα πορεία και καλή τύχη διότι ένας Μ.Δ χρειάζεται οπωσδήποτε και τύχη.

Για τους δύο άλλους υποψηφίους ευχόμαστε να συνεργαστούνε για το καλό της αδελφότητας  μεγιστοποιώντας αυτά που συμφωνούνε και τους ενώνουν και ελαχιστοποιώντας όσα ενδεχομένως τους χωρίζουν.