Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΓΜΑ "ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ"

(Σημ. blog: Ευχαριστούμε πολύ τον αδελφό ο οποίος μα υπέδειξε την παράληψή  μας να αναφερθούμε σε έναν ιστορικό Τεκτονικό θεσμό όπως είναι το Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ)
Ιδρύθηκε την 4η Απριλίου 1893

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ιδρύθηκε το 1926

Τηλέφωνο (301)866-1871

Τηλεομοιότυπο (301)866-1071

Ταχυδρομική Διεύθυνση Θήρας 87, 112 53 Αθήνα, ΕλλάςΕλευθεροτέκτονες, όλου του κόσμου, μέλη του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ", εργάζονται υπό την έμπνευση των σεβαστών ιδρυτών του: Αδ:. Maria Deraismes και Ενδ:. και Κρατ:. Αδ:. George Martin Ακολουθώντας το παράδειγμα των ενδόξων προκατόχων τους, ανακηρύσσονται ενωμένοι εν αδελφότητι για την αγάπη στην Ανθρωπότητα. Επιβεβαιώνουν την ισότητα στον άνδρα και τη γυναίκα. Μέσα από τον τίτλο του "ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ", το Τάγμα διακηρύσσει ότι άνδρες και γυναίκες, σε όλο τον κόσμο, πρέπει να δικαιούνται, ισότιμα, Κοινωνική Δικαιοσύνη μέσα σε μια Ανθρωπότητα οργανωμένη σε ελεύθερες και αδελφοποιημένες κοινωνίες, χωρίς διαφορές ρατσιστικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές.

Ο ίδιος ο Ελευθεροτεκτονισμός εξ' αρχής τοποθετείται ως "θεσμός αφ' εαυτού προερχόμενος που «ουδέν θέτει όριον εις την αναζήτησιν της Αληθείας» και δεν επιτρέπει την άσκηση πολιτικής ή θρησκειών στα εργαστήριά του, ως μη δεχόμενος τον δογματισμό. Διδάσκει ότι "γνωρίζει την οδό", ή ίσως, λόγω του αδογμάτιστου, "γνωρίζει μίαν οδό προς την Αλήθεια", αλλά όχι και την ίδια την Αλήθεια, καθώς, επίσης ότι είναι θεσμός προοδευτικός.

Δέχεται ότι δύναται να φέρει την ένωση των ανθρώπων με το τρίπτυχο «Ελευθερία - Ισότης – Αδελφότης» και αποφεύγει ότι δεν αποτελεί ενωτικό αλλά διαχωριστικό ή και διασπαστικό παράγοντα.

Φαίνεται επίσης, πως αποτελεί Σχολή Φιλοσοφική, βασισμένη στον Ορθό Λόγο, όπου οι μετέχοντες, με συγκεκριμένο τρόπο και διδασκαλίες, διδάσκονται και διδάσκουν το πώς μπορούν με ένα τρόπο ζωής, μία βιοθεωρία, να γίνουν καλύτεροι εαυτών, προς όφελος των ιδίων αλλά και της κοινωνίας, ώστε κάποτε να δυνηθούν να προσεγγίσουν και να ψαύσουν τα κράσπεδα της Αληθείας και να αντικρίσουν μια αχτίδα Φωτός.