Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Μια πολύ σημαντική είδηση


Μεγάλος αξιωματικός της UGLUE, θα παρουσιάσει μία εργασία του στο Grand Orient de France με θέμα

<< Le chemin spirituel de la Franc-Maçonnerie, essai d’approche comparée vers la convergence>
΄΄ Το Πνευματικό μονοπάτι του τεκτονισμού, προσπάθεια συγκριτικής προσέγγισης προς την Σύγκλιση΄΄

Φαίνεται ότι σιγά σιγά όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο Τεκτονισμός πρέπει να περάσει σε μια νέα εποχή σεβόμενος τις παραδόσεις του παρελθόντος και κατανοώντας τις ανάγκες του σήμερα.