Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Απόφαση της Επιτροπής Διεθνών Αναγνωρίσεων για τη Μεγ. Στοά της Αλβανίας


Όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή Διεθνών Αναγνωρίσεων , κατά τη διάρκεια της διάσκεψης  των Μεγάλων Διδασκάλων της Βορείου Αμερικής , η Μεγάλη Στοά της Αλβανίας  έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτύχει διεθνείς αναγνωρίσεις.
 
Ο Μεγ. Διδάσκαλος της Μεγ. Ανατολής της Ιταλίας Gustavo Raffi, υποστήριξε την απόφαση της επιτροπής .


πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων