Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Υπογραφές μεγάλων ΤεκτόνωνChurchill, Winston

Harry HoudiniHenry Ford


King Edward VII 


King Edward VIII


MacArthur, General Douglas


Mozart, Wolfgang Amadeus


Roosevelt, Theodore


Sibelius, Jean 


Truman, Harry

Washington, George