Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Δωρεα της UGLQ στην RSPCA


Η RSPCA ( Βασιλική Εταιρεία για την πρόληψη της βίας κατά των ζώων) θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της μετά από την σημαντική οικονομική ενίσχυση που δέχθηκαν από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά του Queensland  της Αυστραλίας.
 
Συγκεκριμένα η Μεγάλη Στοά προσέφερε το ποσό των 60.000 δολαρίων Αυστραλίας με τα οποία η εταιρεία προμηθεύτηκε τον απαραίτητο για την λειτουργία της εξοπλισμό.πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών ΕΙδήσεων