Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Πράξη αγάπης από τη ΣΤοά Αθηνά Σοφία 2030


Η Στοά Αθηνά Σοφία αρ.2030 ,υπό την σκέπη του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος ΔΕΛΦΟΙ  ξεκίνησε πρόγραμμα δωρεάν ιατρικής εξέτασης παιδιών που προέρχονται από άπορες οικογένειες.
 
Οι αδελφοί και οι αδελφές της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος , της Μεγάλης Ανατολής ΟΡΦΕΥΣ και των Αυτονόμων Στοών που γνωρίζουν σχετικές περιπτώσεις θα έχουν τη δυνατότητα  ερχόμενοι σε επαφή με τα μέλη της Αθηνάς Σοφίας να συντονίσουν από κοινού τη δράση.