3η Πανελλήνια συνάντηση Νεαρών Τεκτόνων


Η 3η Πανελλήνια συνάντηση Νεαρών Τεκτόνων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 17η και 18η Μαρτίου 2012.
Ως θέμα προς ανάπτυξιν ορίζεται το ακόλουθο :
«Η Γυναίκα στην Κοινωνία, στην Ιστορία και στον Τεκτονισμό»

πηγή: http://www.delphiorder.org/gr/html/ethsio.htm
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot