Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Σφυγμομέτρηση


Ολοκληρώθηκε η σφυγμομέτρηση που πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα από το blog μας με κύριο ερώτημα :΄΄Θα ήσασταν υπέρ της δημιουργίας μιας Νέας Μεγάλης Στοάς που θα είχε ως βασική της αρχή την συνένωση (αλληλοαναγνώριση) όλων των Τεκτονικών Δυνάμεων στην Ελλάδα. ΄΄

Το αποτέλεσμα είναι χαρακτηριστικό και δείχνει ότι στη συνείδηση του Έλληνα Τέκτονα έχει ωριμάσει η ιδέα της αλληλο-αναγνώρισης και γιατί όχι της συνένωσης σε μια ομοσπονδία όλων των Τεκτονικών δυνάμεων.

Το θετικό είναι ότι υπάρχουν πολλοί αδελφοί που είναι έτοιμοι να δουλέψουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί το παραπάνω όραμα. Δεν απομένει λοιπόν παρά να ενωθούν όλοι μαζί και να αγωνισθούν προς αυτή την κατεύθυνση.Τα αποτελέσματα:

Συνολικά ψήφισαν 133 άτομα

107 ΝΑΙ Ποσοστό 80,45%

26 ΟΧΙ Ποσοστό 19,55%