Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Chip Il


Η Στοά Alpha no 155 πραγματοποιεί αυτό το Σάββατο στο Walmart’s Vision Center στο Ιλινόις των ΗΠΑ την ημέρα του προγράμματος CHIP IL.

Το πρόγραμμα Chip Il ξεκίνησε το 1994 στην Νέα Υόρκη και σήμερα εφαρμόζεται σε περισσότερες από 30 χώρες.

Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όπου ,με τη συγκατάθεση των γονιών, καταχωρούνται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό ενός παιδιού που έχει εξαφανιστεί.

Ποιο συγκεκριμένα δημιουργείται ένα CD που περιλαμβάνει φωτογραφία του παιδιού, στοιχεία για το ύψος, το χρώμα μαλλιών, προσωπικά του χαρακτηριστικά , δαχτυλικά αποτυπώματα . Επίσης παίρνεται δείγμα DNA.

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των αρχών ώστε εάν χρειαστεί να αποτελέσουν ένα όπλο στον αγώνα εντοπισμού ενός εξαφανισμένου παιδιού.

Οι αδελφοί του Ιλινόις έχουν αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων αλλά και όλης της προσπάθειας.