Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Αλλάζει το Ευρωπαϊκό Τεκτονικό τοπίο

Πριν από μήνες ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Jose Manuel Baroso, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek δέχτηκαν τους εκπροσώπους από φιλοσοφικές και αντιδογματικές ομάδες της Ευρώπης σε μια συνάντηση που είχε ως κύριο θέμα την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.


Μια από τις βασικές στρατηγικές της ΕΕ είναι η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων . Προς την κατεύθυνση αυτή η ΕΕ προτείνει σειρά μέτρων όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η διαρκή εκπαίδευση των πολιτών , η επένδυση στην παιδεία.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός που πέρασε εδώ στην Ελλάδα απαρατήρητο και που πιστεύουμε ότι είναι μεγίστης σημασίας διότι ότι θα αλλάξει τα Ευρωπαϊκά Τεκτονικά δεδομένα είναι ότι στη συνάντηση συμμετείχε και ο Μεγάλος Διδάσκαλος των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών της Γερμανίας αδ. Rüdiger Templin. Η κίνησή του αυτή δείχνει πoιά είναι η τάση στον Ευρωπαϊκό Τεκτονισμό όπου φαντάζει σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει πια ο αποκλεισμός και η μη αναγνώριση μεταξύ Ελευθεροτεκτόνων λόγω <<δογμάτων>> , σχολών , προέλευσης, φύλου.

Στην συνάντηση μεταξύ των άλλων συμμετείχαν ο ΜΔ της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, ο ΜΔ της Μεγάλης Ανατολής του Βελγίου, ο ΜΔ της Μεγάλης Στοάς του Λουξεμβούργου, ο ΜΔ της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας, ο ΜΔ της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ρουμανίας, ο Αν. ΜΔ της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας, η πρόεδρος της ισπανικής Ομοσπονδίας του Διεθνούς Τάγματος του "Le Droit Humain", ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης και Μεγάλος Διδάσκαλος του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος <<ΔΕΛΦΟΙ>> κα.