Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Ας υποκλιθούμε και ας ξυπνήσουμε(Αναδημοσιεύουμε άρθρο του Ελληνικού Τεκτονικού Forum. Συγχαρητήρια στους συντελεστές για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν)
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM δημοσιεύει ένα ντοκουμέντο του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.

Πρόκειται για την επιστολή της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος, με ημερομηνία 1.9.1893, που υπογράφει ο Μεγ. Γραμ. Στέφανος Στεφάνου 33ος και απευθύνεται προς τον Ιωαν. Καραγεωργιάδη, ιδρυτή του Ελληνικού Τεκτονισμού της Κύπρου, παραμονάς της εγκαταστάσεως της πρώτης Ελληνικής Κυπριακής Στοάς ΖΗΝΩΝ.

Ο αείμνηστος Καραγεωργιάδης είχεν μεταφέρει προς την Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος τις θέσεις της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας ότι δεν είναι δυνατόν η νέα στοά να υπαχθή υπό την Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος.

Παρά ταύτα η Μεγάλη Ανατολή της μικράς και φτωχής Ελλάδος, που δεν μπορούσε να βοηθήσει ούτε καν δια την αγοράν των περιζωμάτων των μελών της στοάς ΖΗΝΩΝ, προχωρά στην επιτέλεση του Εθνικού και Τεκτονικού καθήκοντός της και εγκαθιστά την Στοάν.

Στην τελευταία παράγραφο της επιστολής της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος αναφέρεται «…Όσω δ αφορά την δήθεν δυσμένειαν της Μ. Αν. της Αγγλίας προς την υμετέραν Σ. Στοάν, δεν δυνάμεθα να αποδώσωμεν μεγάλην σημασίαν καθ όσον ουδέν δικαίωμα κέκτηται επί της Κύπρου ουδέ δικαιούται να εκφράση δυσμένειαν η άλλο αίσθημα επί τη ιδρύσει εν τη νήσω Στ. υπό την αιγίδα της Μεγ. Αν της Ελλάδος….»

Επίτιμος Μεγ. Διδάσκαλος και Ύπατος Μεγ. Ταξιάρχης τότε ήταν ο πρίγκιψ Δημήτριος Ροδοκανάκης 33ος, Μεγ. Διδ. ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Νικ. Δαμασκηνός 33ος και το συμβούλιο κοσμούσαν επιφανείς Ελευθεροτέκτονες μεταξύ των οποίων και ο Ερν. Τσίλερ 33ος , καθηγητής του Πολυτεχνείου.

Στην κορυφή του εγγράφου είναι η σφραγίδα του Μ.Δ. της Μ.Α.Τ.Ε. με το έτος ιδρύσεώς της 5868 (1868).

Ας υποκλιθούμε και ας σιγήσουμε.

(Σημ. Blog : Θα ήθελα να προσθέσω στον κείμενο άλλη μια πρόταση.)
Ας υποκλιθούμε και ας ξυπνήσουμε......