Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Forum Τεκτονισμός - Ένας τόπος συνάθροισης ιδεών και ανθρώπων

Δημιουργήσαμε το forum προκειμένου αδελφοί όλων των Τεκτονικών Δυνάμεων αλλά και φίλοι του Τεκτονισμού να μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, τις αντιρρήσεις τους.