Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Κλειδόλιθος - Περί αποδείξεων ο λόγος
(Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγνώμη από τους αναγνώστες του blog που τις τελευταίες ημέρες ασχολούμαστε συνέχεια με θέματα που αφορούν την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Οι εξελίξεις όμως είναι καταιγιστικές και το ενδιαφέρον των αδελφών τεράστιο αν κρίνουμε από τα e-mails που λαμβάνουμε καθημερινώς.)

Πριν από λίγο ήλθε στην κατοχή μας μέρος της Εισηγητικής Έκθεσης του Γενικού Κανονισμού του Εκπολιτιστικού Φιλανθρωπικού Φιλοσοφικού Συλλόγου <<Ο Κλειδόλιθος>>.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Άρθρο 13 με τίτλο Υλοποίηση Προϋπολογισμού όπου αναφέρεται ο τρόπος που γίνονται οι εισπράξεις με την συνδρομή των Ταμείων των επί μέρους Φιλοσοφικών Ομάδων (Στοών - εργαστηρίων). Στο άρθρο αυτό ορίζεται ρητώς ότι ‘’ κάθε ταμίας εφοδιάζεται με ενιαίου τύπου (κατασκευασμένο από το ΔΣ του Κλειδόλιθου) Στελέχη Τετραπλοτύπων Αποδείξεων , βάσει Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής το οποίο προσυπογράφει πέραν του Ταμίου του Κλειδολίθου και του Ταμίου της Φιλοσοφικής Ομάδας και ο Πρόεδρος και Ταμίας τους οικείου Τμήματος.’’ Και συνεχίζει..
‘’Όλες οι εισπράξεις γίνονται με τις παραπάνω αποδείξεις και μόνον, απαγορευμένης αυστηρότητα, επί ποινής διαγραφής από τον Κλειδόλιθο, της χρήσεως άλλων αποδείξεων ή προχείρων σημειωμάτων’’

Όπως όλοι γνωρίζουν στην ΕΜΣΤΕ ως αποδείξεις για τα μυητρα και τις συνδρομές χρησιμοποιούνται απλές αποδείξεις (διπλότυπες όπως της φωτογραφίας) οι οποίες υπογράφονται από τον Ταμία της Στοάς και τον αδελφό που πληρώνει  τη συνδρομή του ενώ στην περίπτωση καταβολής συνδρόμων από την Στοά προς το θησαυροφυλάκιο της ΕΜΣΤΕ χρησιμοποιείται πάλι μια απλή διπλότυπη απόδειξη υπογεγραμμένη από τον Ταμία της Στοάς και της αρμοδίου υπαλλήλου (διαθέτω πολλές τέτοιες αποδείξεις στο προσωπικό μου αρχείο όπως και πολλοί άλλοι αδελφοί).

Δεν υπονοούμε τίποτα με το παραπάνω κείμενο αλλά αν όντος ισχύει το παραπάνω άρθρο στον Γενικό Κανονισμό σίγουρα κάποιοι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για το λόγο που ατόνησε το συγκεκριμένο άρθρο του Γενικού Κανονισμού.