Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Η θέση του blog για τα τεκταινόμενα στην Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος αντικατοπτρίζεται πλήρως στο video που ακολουθεί.