Στιγμιότυπα από την 49η συνάντηση του CLIPSAS τo 2010 στην Ν. Υόρκη των ΗΠΑ.

Το CLIPSAS για 45 χρόνια αποτελεί την κιβωτό της συνείδησης των Ελευθεροτεκτόνων της Υφηλίου.

(Σημ Blog: το υλικό το έχουμε αντλήσει από το διαδίκτυο)


Copyright © 2013 tektonismos.blogspot