Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Ελληνίδα η Πρόεδρος του COMALACE


(Contribution des Obédiences Maçonniques Libérales et Adogmatiques à la Construction Européenne (COMALACE) - Συμβολή των Φιλελεύθερων και α-δογματικών Τεκτονικών ταγμάτων στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης)
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2011 η Ενδοξοτ. αδ. μας I.Π εξελέγη Πρόεδρος του COMALACE - μίας Ομάδας Εργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών και ανεξάρτητων Τεκτ. Ταγμάτων, η οποία έχει αναλάβει την επεξεργασία προβληματισμών και τη μελέτη σημαντικών κοινωνικών θεμάτων. Η θητεία της διαρκεί δύο έτη.

(Σημ. Blog: Να ευχηθούμε στην Αδ. καλή και δημιουργική θητεία.)

πηγή: http://www.delphiorder.org/gr/