Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Αγγλία - Δωρεές


Οι Ελευθερτονες του Sheffield της Αγγλίας δώρισαν 4000 λίρες σε κοινωφελείς φορείς της πόλης. Συγκεκριμένα έδωσαν 1000 λίρες στο κέντρο ανάπτυξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, 1000 λίρες στο κέντρο περίθαλψης καρκινοπαθών καθώς και σε άλλους φορείς.

Σε αντίστοιχη δωρεά σε κοινωφελείς φορείς της πόλης τους προχώρησαν και οι αδελφοί του Bedfordshire της Αγγλίας οι οποίοι δώρισαν το ποσό των 50000 λιρών στο κέντρο θεραπείας για άτομα που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και στο κέντρο βοήθειας της πόλης.

Ο Επαρχιακός Μεγάλος Διδάσκαλος Michael Sawyer δήλωσε <<Τα χρήματα προέρχονται από εισφορές αδελφών οι οποίοι είναι πολύ χαρούμενοι που συμβάλουν στην λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων.