Εγκατάσταση Αρχών της Στοάς Long Pine no 136 Nebraska USA


Φωτογραφίες από την εγκατάσταση της Στοάς Long Pine no 136 της πόλης Nebraska των H.Π.Α. που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2011. Το χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι ένα σημείο της τελετής μπορούν να παραβρίσκονται και συγγενείς και φίλοι των μελών της Στοάς.
 πηγή: Long Pine no 136
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot