Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα "ΔΕΛΦΟΙ -Διεθνείς Σχέσεις


Από την 26η Μαίου 2001 το "Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα "ΔΕΛΦΟΙ" αποτελεί πλήρες μέλος της Διεθνούς Τεκτονικής Ένωσης "CLIPSAS", στους κόλπους της οποίας περιλαμβάνονται Τάγματα, που υπέγραψαν την Έκκληση του Στρασβούργου της 22ας Ιανουαρίου 1961.

Μετά από πρωτοβουλία της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αρχικά επωνομαζομένης "Ενωτικής Αλύσου των Ελευθεροτεκτονικών Ταγμάτων της Μεσογείου" ("Catena di Unione Massonica Iniziatica Mediterranea") και νυν "Τεκτονικής Ενώσεως της Μεσογείου" ("Unione Massonica del Mediterraneo").

Εκτός από τις σχέσεις του με τα φιλελεύθερα Τάγματα του "CLIPSAS", έχει συνδεθεί με επί μέρους συνθήκες και έχει καλλιεργήσει ειδικές σχέσεις με :

- την "Μεγάλη Στοά της Ιταλίας"
- την "Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος"
- την "Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ιταλίας"
- την "Μεγάλη Συμβολική Στοά της Ισπανίας"
- την "Μεγάλη Ανατολή και Συνεργαζόμενες Στοές της Δημοκρατίας
του Κογκό" (GOLAC)
- την "Μεγάλη Μικτή Στοά της Ολλανδίας"
- την "Κεντρική Μεγάλη Στοά του Λιβάνου"
- την "Μεγάλη Ανατολή της Ελβετίας"
- την "Μεγάλη Ανατολή του Λουξεμβούργου"
- την "Μεγάλη Ανατολή του Βελγίου"
- την "Μεγάλη Στοά του Βελγίου"
- την "Μεγάλη Ανατολή της Πορτογαλίας LUSITANO"
- την "Μεγάλη Φιλελεύθερη Στοά της Τουρκίας"
- την "Γαληνοτάτη Μεγάλη Στοά της Ισπανικής Γλώσσας των ΗΠΑ"
- την "Μεγάλη Στοά των Κέδρων" του Λιβάνου
- την "Μεγάλη Μικτή Ανατολή της Ελλάδος"
- την "Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ρουμανίας"
- την "Μεγάλη Παραδοσιακή & Συμβολική Στοά Οπερά" της Γαλλίας
- την "Μεγάλη Ανεξάρτητη & Υπέρτατη Στοά των Ηνωμένων Τύπων"
της Γαλλίας,
- την "Μεγάλη Στοά του Μαρόκου", και
- την "Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας"