Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

H ιστοσελίδα της Σ. Στοάς Πλάτων αρ.63


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σ. Στοάς Πλάτων αρ.63 της ΜΣΤΕ. Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια .