Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

3ο Συνέδριο Νέων από τη Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος


Η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος διοργανώνει στις 17 – 18 Μαρτίου του 2012 την 3η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων στην Αθήνα.

Στο 3ο συνέδριο νέων, θα αναπτυχτεί το εξής θέμα: «η γυναίκα στην κοινωνία, στην ιστορία και στον τεκτονισμό»
Οι νέοι τέκτονες, θα επικεντρώσουν τις σκέψεις τους, στις εξής κατηγορίες:
1) Η συμμετοχή της γυναίκας στην οργάνωση της κοινωνίας και της οικογένειας, από την αρχαιότητα έως σήμερα.
2) Η άμεση και έμμεση επιρροή της γυναίκας, στην εξέλιξη της ιστορίας της ανθρωπότητας.
3) Η γυναίκα, στις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες.
4) Η γυναίκα, στην φιλοσοφία και στον σύγχρονο τεκτονισμό.