Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Η ομιλία του καθ. Στέφανου Παϊπέτη στην Metacon 2012

 Η ομιλία του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος ΟΡΦΕΥΣ , αδ. Στέφανου Παϊπέτη στην Metacon 2012.πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων