Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Ετήσιο Μήνυμα Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου αδ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΚΑ

 
Ετήσιο Μήνυμα για το Νέο Έτος 2012


Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση συνεχίζεται μέσα στο θολό κλίμα εκτιμήσεων θεσμικών ή αυτοκλήτων αναλυτών, που δημιουργούν περισσότερη αβεβαιότητα παρά ελπίδα. Οι σύγχρονες μεγάλες προκλήσεις, όπως η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και τα δημοσιονομικά θέματα και οι δυσμενείς διεθνείς σχέσεις για τις κοινωνίες και τα κράτη, αναμένουν απεγνωσμένα λύσεις.

Διαπιστώνεται όμως ότι διεθνώς οι κυβερνώντες ασκούν πολιτική που δεν οδηγεί σε ορατή έξοδο από την κρίση.

Διότι φαίνεται σαν να αδυνατούν να εκφράσουν αξιόπιστες θέσεις, ώστε οι πολίτες να δεχθούν ανώδυνα τρέχουσες θυσίες, ενώ ακόμη στερούνται του πολιτικού και ηθικού βάρους, ώστε να εμπνεύσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών, παρά το γεγονός ότι διακηρύσσουν την ευημερία των λαών και την καταλλαγή των δυσμενών διεθνών σχέσεων.

Οι Τεκτονικές Δυνάμεις σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, εκφραζόμενες ως θεσμός και ως μέλη της κοινωνίας των ενεργών πολιτών και διακρινόμενες για τη διεθνή συνεργασία τους, στηρίζουν προσπάθειες εφαρμογής πρακτικών αλληλεγγύης μέσα στην κοινωνία.

Ειδικότερα το Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα "ΔΕΛΦΟΙ", στις χώρες όπου εκτείνεται και ενεργοποιείται, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και επικοινωνίας, αναπτύσσει δε την αλληλεγγύη των μελών του διεθνώς, αντιμετωπίζοντας και απαλύνοντας κατά το μέτρο του δυνατού τον ανθρώπινο πόνο, ενώ παράλληλα υποστηρίζει κοινωνικές ομάδες, που αδυνατούν να ανταποκριθούν σε επώδυνες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και παρατεταμένες θυσίες.

Το μήνυμα προς τα μέλη μας για το έτος 2012 είναι:
"Αναπτύξατε την αλληλεγγύη προς τους έχοντες ανάγκη, διατηρήσατε και ενδυναμώσατε την κοινωνική συνοχή."

πηγή: Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα ΔΕΛΦΟΙ