Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Υπάτη Μικτή Στοά της Ελλάδος -Μικτός Τεκτονισμός


Η Υπάτη Μικτή Στοά της Ελλάδος ακολουθεί σήμερα τους εθιμικούς τύπους και τις διακηρύξεις του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, σύμφωνα με το διεθνώς παραδεκτό τεκτονικό Σύνταγμα του 1786, όπως αυτό αναθεωρήθηκε από το Συνέδριο των Εννέα Υπάτων Συμβουλίων Σκωτικού Τύπου στις 22 Σεπτεμβρίου του 1875 στη Λωζάννη και εν τέλει προσαρμόστηκε για τις Εργασίες των Μικτών Στοών από το διεθνές Τεκτονικό Συνέδριο των Παρισίων την 15η Αυγούστου του 1920.
Η συμμετοχή των γυναικών σε Τεκτονικές Εργασίες δεν είναι μια καινοτομία του 1920. Αρκετές φορές στο παρελθόν του Ελευθεροτεκτονισμού υπήρξαν γυναίκες που κατάφεραν να διεισδύσουν στο αμιγές ανδρικό σύστημα των Στοών, όμως χωρίς να αποκτήσουν και ισότιμη αναγνώριση. Η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της μέχρι τα ύπατα αξιώματα της Τεκτονικής Ιεραρχίας ήταν η Μαρία Ντερέσμ. Γεννημένη στο Παρίσι το 1828 μυήθηκε στον Ελευθεροτεκτονισμό στις 14 Ιανουαρίου του 1882. Το 1893 ίδρυσε στο Παρίσι την πρώτη Μικτή Στοά από την οποία γεννήθηκε τον επόμενο χρόνο η πρώτη οργανωμένη μικτή Μεγάλη Στοά με το όνομα Grande Loge Symbolique Ecossaise «Le Droit Humain».
Έκτοτε, ο Μικτός Τεκτονισμός αναπτύχθηκε ταχύτατα με εκατοντάδες ανεξάρτητα Τεκτονικά Τάγματα και χιλιάδες μικτές Στοές σε όλη την υφήλιο. Το προαναφερθέν Συνέδριο της 15ης Αυγούστου του 1920 κατά ένα τρόπο τακτοποίησε το θεσμικό πλαίσιο του μικτού Τεκτονισμού χωρίς όμως να αλλοιώσει την ουσία του Ελευθεροτεκτονισμού. Πέντε είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν στη δομή του Μικτού Τεκτονισμού:
1η.
Οι γυναίκες και οι άνδρες συνεργάζονται ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες και σε όλη την ιεραρχία του Μικτού Τεκτονισμού.
2η.
Προσαρμόζονται κατά συνέπεια όσες εθιμικές διαδικασίες θα μπορούσαν να υποτιμήσουν το ένα φύλο έναντι του άλλου.
3η.
Ο Μικτός Τεκτονισμός δεν ακολουθεί πλέον «Οροθέσια», τα οποία αποκλείουν τη συμμετοχή των γυναικών αλλά «Συντάγματα» με διορθωμένες κανονιστικές διατάξεις.
4η.
Η παραδοσιακή διαβάθμιση των 33 βαθμών θεωρείται ως ενιαία τεκτονική εξέλιξη για όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες του Μικτού Τεκτονισμού υπό την αιγίδα επίσης ενιαίας προϊσταμένης αρχής.
5η.
Αποφεύγονται συνήθειες, διατυπώσεις και προσφωνήσεις που ανήκουν σε εθιμοτυπία παλαιοτέρων αιώνων και ενέχουν πλέον το ενδεχόμενο πολιτισμικών και κοινωνικών παρανοήσεων.

ΠΗΓΉ: Υπάτη Μικτή Στοά της Ελλάδος