Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της αδελφότηταςΠοτέ η πληροφορία δεν ήταν τόσο άμεσα διαθέσιμη στον άνθρωπο όσο σήμερα. Οι νέες τεχνολογίες έχουν κάνει σχεδόν όλο τον κόσμο κοινωνό αυτής της πληροφόρησης. Έξω από αυτήν την δυναμική που αναπτύσσεται δεν θα μπορούσε να μείνει ο Τεκτονισμός.
Το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου της Νοτίου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ δημιούργησε ένα δικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό όπου μεταδίδονται πληροφορίες για τον Τεκτονισμό αλλά αναλύονται και πιο εξειδικευμένα θέματα που απευθύνονται σε αδελφούς.
΄΄ Το Ύπατο Συμβούλιο αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αγκαλιάζει την νέα τεχνολογία και τι θέτει στην υπηρεσία για την ανάπτυξη της αδελφότητας δήλωσε ο εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού.