Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Περιοδικό ΚΟΡΥΜΒΟΣ


Μια ιδιαίτερα αξιόλογη δράση της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος είναι η Ετήσια έκδοση του περιοδικού "Κόρυμβος" , όπου παρουσιάζεται το πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο των Συμβολικών Στοών, καθώς επίσης και η διεθνής δράση του Τάγματος.
Διαβάζοντας κάποιος τον ΚΟΡΥΜΒΟ μπορεί να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες της Μεγάλης Μικτής Στοάς  της Ελλάδος, για τις  δραστηριότητες του Διεθνούς Τεκτονικού   Τάγματος "ΔΕΛΦΟΙ", για την πνευματική δράση και πολλά άλλα.
Διατίθεται δωρεάν στα μέλη και διανέμεται κατά τον εορτασμό του Χειμερινού Ηλιοστασίου.